Z myślą o naszych pasażerach

Kontrola biletów - opłaty

Struktury prowadzonych kontroli biletowych.

 

Informujemy, że przedsiębiorstwo PKS Szczecin nie zajmuje się rozpatrywaniem, wyjaśnianiem i prowadzeniem spraw dotyczących nałożonej opłaty dodatkowej /mandatu/ za jazdę bez ważnego biletu opłaconej gotówką lub na podstawie wezwania do zapłaty.

 

Wszystkie odwołania należy kierować na adres:

 

Firma  "ArMob"

ul. Dąbrówki 6/1

71 - 826 Szczecin

e-mail: windykacja@armob.szczecin.pl

tel. +48 601 424 340

tel. +48 667 749 024

 

Otrzymane kary należy regulować na rachunek bankowy:

 

Bank PKO BP

nr konta 80 1020 4795 0000 9502 0209 8184

 

Uwaga:

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty lub zapłaconej kary na miejscu /KP/ jest możliwość odwołania się od kary tylko w ciągu 7 dni roboczych. Po przekroczeniu terminu odwołania nie będą rozpatrywane.

 

Obowiązujące wysokości opłat dodatkowych - mandatów:

 • za przejazd bez ważnego biletu - 110,00 zł
 • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 88,00 zł
 • za nie uiszczenie opłaty za przewóz bagażu albo zwierząt, za przewóz, których taryfa przewiduje opłaty lub za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków - 44,00 zł
 • w wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wręczenia wezwania do zapłaty wysokość opłaty obniża się o 30 % i wynosi: ze 110 zł na 77,00 zł, z 88,00 zł na 62,00 zł, z 44,00 zł na 31,00 zł. Niezależnie od opłaty dodatkowej podróżny obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowej za bilet lub bagaż
 • za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu – w wysokości kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody, nie mniej niż - 50,00 zł
 • za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu /np. w celu dowiezienia na policję/ - 330,00 zł
 • za dowiezienie samochodem służbowym na policję w celu ustalenia tożsamości - 120,00 zł

 

Obowiązki pasażera w czasie kontroli biletów w autobusie i konsekwencje wynikające z braku biletu:

 • okazać ważny bilet lub uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, dotyczy to również osób które chcą wysiąść
 • w przypadku biletu ulgowego okazać legitymację lub inny dokument uprawniający do takiego przejazdu
 • w przypadku braku ważnego biletu zapłacić gotówką opłatę dodatkową /mandat/ oraz opłatę przewozową /cena biletu/
 • przy braku pieniędzy na opłacenie mandatu okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości i wypisania wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej oraz ceny biletu, które trzeba uregulować w ciągu 7 dni
 • przy braku odpowiedniego dokumentu kontroler ma prawo wezwać Policję lub dowieźć na Komisariat w celu ustalenia tożsamości /przy czym za dowiezienie pobierana jest dodatkowa opłata/
 • jeżeli podróżny nie zapłaci mandatu w ciągu 30 dni /do 7 dni jest taniej o 30%/ to wysyła mu się upomnienie. Nie reagowanie na upomnienie powoduje przekazanie danych osobowych do Krajowego Rejestru Dłużników, a 3 krotne nie zapłacenie opłaty dodatkowej również skierowanie sprawy do Sądu Grodzkiego
 • zgodnie z art. 121. § 1. Kodeksu wykroczeń „Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

 

Przetrzymanie autobusu na przystanku jest dopuszczalne w następujących przypadkach:

 • oczekiwania na Policję
 • kontrolowania dużej grupy podróżnych wysiadających w tym miejscu
 • wyjaśniania kwestii spornych pomiędzy podróżnym, a kierowcą tzw. konfrontacja
 • krótkie przetrzymanie nie powodujące zakłóceń w rozkładzie jazdy

 

Dotyczy nabywania biletów w autobusie

Po zapłaceniu kierowcy za przejazd należy bezwzględnie upomnieć się o bilet, ponieważ przy kontroli taki pasażer traktowany jest jak normalny gapowicz. Prosimy o zgłaszanie każdego przypadku kiedy kierowca "ociąga się" z wydrukiem biletów lub po zauważeniu, że nie wydaje biletów podróżnym. Zgłoszenia /także anonimowe/ prosimy przekazywać na nr tel.: +48 / 91 46-23-445 - Dział Przewozów od 7:00 do 15:00 w dni robocze lub e-mail: skargi@pks.szczecin.pl

 

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń kasujących pasażer zobowiązany jest powiadomić o tym prowadzącego pojazd.

 

Wstecz

Nasze marki:

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów VIP Shuttle Serwis klimatyzacji Clima-Center PITSTOP serwis opon

Newsletter:

PKS w Szczecinie Sp. z o.o. | ul. Heyki 4, 70-631 Szczecin | tel.: +48 91 / 46 23 873, fax: +48 91 / 46 23 408 | e-mail: przewozy@pks.szczecin.pl

Projekt i realizacja KAMPEKI
Facebook
Twitter
Instagram